Het CBF keurmerk

Waarom gebruikt onze stichting het CBF keurmerk niet?

Het feit dat wij geen CBF Keurmerk hebben, is een bewuste keuze van onze stichting. We hebben ons goed in het CBF-keurmerk verdiept en geconcludeerd dat het voor ons te weinig toegevoegde waarde heeft.

 • Het CBF is een particuliere instelling met een fors prijskaartje voor stichtingen.

 • Kosten voor de eerste aanvraag van het keurmerk: € 2.925,-

 • Jaarlijkse contributiekosten aan het CBF zijn afhankelijk van de donaties en bedragen tussen de € 890,- en € 1.770,- .

 • Wij moeten zelf zorgen voor een accountantsverklaring. Kosten: ca. € 2.500 per jaar.

 • Om de 3 jaar moet er opnieuw een hertoetsing plaatsvinden. Kosten: € 2.925,-

 • Overigens controleert het CBF niet of het geld dat een donateur geeft aan een goed doel, ook daadwerkelijk besteed wordt op de manier zoals het goede doel dat belooft.

 • Het CBF is geen overheidsinstelling maar gewoon een particuliere stichting. Iedereen kan een dergelijk keurmerk starten als hij/zij dat zou willen.

 • Het CBF zelf geeft ca. 1.000.000 euro aan salarissen uit en nog eens 150.000 euro aan eigen promotie in kranten, tijdschriften, TV-reclame, e.d.

 • Het CBF ontvangt jaarlijks ca. 1.750.000 euro van goede doelen. Geld dat dus door donateurs gegeven is aan goede doelen maar niet wordt besteed waarvoor het bedoeld is. 

 • Het CBF is al een aantal keren op de vingers getikt dat ze ten onrechte aangaven bestedingen van goede doelen zelf te controleren.

 • Het CBF controleert eigenlijk alleen de jaarverslagen die door de goede doelen zelf worden aangeleverd en deze zijn al gecontroleerd door de accountants die door de stichtingen zelf moeten worden betaald. 

Wij zijn daarom van mening dat de jaarlijkse kosten van ca. € 4.500 te hoog zijn om dit te rechtvaardigen als uitgaven voor onze stichting.

Bovendien werken wij al volledig transparant, met het vermelden op onze website van de namen van de donateurs bij de hulpprojecten en houden bovendien wekelijks de stand bij van de donaties per project. Ook zijn de financiële balansen en jaarverslagen op onze website te vinden.

Na afloop van ieder project, worden de resultaten van de donaties getoond, met verslagen en foto’s.

Bovendien mag iedere donateur aangeven, hoe een donatie of legaat door ons moet worden gebruikt.

Wij kiezen ervoor om 100% van alle donaties alleen voor directe hulp aan dieren te besteden.