Verslag brand Sofia

Verslag over brand in dierenopvangcentrum Sofia

De brand die een asiel in Sofia, Bulgarije volledig in de as legde heeft veel reacties opgeroepen. Iedereen leefde mee met Margarita en de getroffen dieren.

En wat reageerden jullie spontaan na het zien van de gruwelijke foto’s. Er kwamen meteen donaties. Al in augustus konden wij 3000 euro overmaken.

Dat was hard nodig om de gewonde dieren medische zorg te geven en natuurlijk was er direct andere opvang nodig voor de dieren die al terug naar ‘huis’ konden.

Er was geen ‘huis’ meer…

Brand in dierenverblijf Sofia

Margarita kon al snel een noodopvang betrekken bij een andere organisatie.

Deze noodopvang kwam onder druk te staan van de autoriteiten vanwege niet voldoen aan de voorwaarden voor huisvesting.

Er zaten veel te veel dieren in te kleine hokken. Inderdaad, niet ideaal maar men moest toch wát. Meer keus was er niet op dat moment.

Brand in dierenverblijf Sofia
Met een dreigement dat binnen 30 dagen al haar honden van haar af zouden worden gepakt en naar het publieke asiel gebracht zouden worden, is ze fanatiek op zoek gegaan naar een oplossing.

Want een publiek asiel is in de regel een dodingstation, een hel op aarde waar de dieren niet verzorgd en maar mondjesmaat gevoerd worden. Zoals trouwe lezers van Dierennood onderhand wel weten.
Brand in dierenverblijf Sofia
Er is nu een tijdelijke oplossing gevonden door een oude stal te huren. Margarita is het nu ‘hondenklaar’ aan het maken.

Hier kunnen de honden uit de noodopvang veilig verblijven.

Ook verre van ideaal maar hier kan Margarita zelf zorgen dat de dieren in ieder geval veilig zijn en te eten krijgen.

Het eindpunt is nog niet in zicht maar we wilden toch alvast een update geven. Uiteraard is de bedoeling dat er een nieuwe permanente behuizing wordt gevonden. Hetzij nieuwbouw of verbouwing van een oud, bestaand gebouw.

Het allermooiste nieuws is wel dat er nog steeds kleine donaties binnenkomen. Dierennood zal zeker zorgen dat ook nu nog alle donaties ten goede komen aan de honden.

Dank jullie wel! De arme dieren hebben genoeg geleden. Ze verdienen niets dan goeds vanaf nu.
Stand per 29 oktober: 5.850 euro