Vrijwilligers voor werken met dieren

Wij bemiddelen voor dierenartsen, studenten en vrijwilligers.

Studenten Diergeneeskunde van de Universiteiten van Utrecht en Gent, alsmede van MBO opleidingen Dierverzorging en Dierenarts-Assistent bieden wij een selectie aan van diverse buitenlandse stageplaatsen.

Ook dierenartsen kunnen wij een aantal uitstekende mogelijkheden bieden, waar veel sterilisaties/castraties alsmede andere medische verrichtingen kunnen worden uitgevoerd.

Maar ook vrijwilligers willen wij graag zonder kosten bemiddelen naar een aantal goede en betrouwbare asielen met goedkope of zelfs gratis accommodatie.

Alle asielen zijn door ons persoonlijk geselecteerd en de asielhouders moeten dan ook aan bepaalde eisen voldoen, zoals het spreken van de engelse taal, goede begeleiding en er dient accommodatie aanwezig te zijn voor een lage prijs (soms zelfs gratis), welke met openbaar vervoer bereikt kan worden.

Dit geldt ook voor studenten Diergeneeskunde. Wij krijgen regelmatig verzoeken van studenten die in hun laatste jaar, al dan niet als onderdeel van hun co-schappen, praktijkervaring willen opdoen. Ook voor hen hebben wij een aantal streng geselecteerde asiel-klinieken, waaruit gekozen kan worden. Hierij kan men extra ervaring opdoen met castraties en sterilisaties.

Maar ook bemiddelen wij voor vrijwilligers die min. 2 weken in een buitenlands asiel vrijwilligerswerk willen doen. Voor meer informatie en voor de selectie van deze asielen verwijzen wij graag naar onze aparte websites:

www.dierenstages.nl     www.dierenvrijwilligers.nl

Stichtingen die buitenlandse asielen willen opgeven, die voor dergelijke stageplaatsen en vrijwilligerswerk in aanmerking zouden willen komen, kunnen zich opgeven via de volgende website:

www.studentsforanimals.nl

Lage bemiddelingskosten

Voor studenten Diergeneeskunde en dierenartsen zijn de bemiddelingskosten 39 euro p.p. ex BTW. Hiermee worden asiel-klinieken gesteund t.b.v. bijv. dure narcose-middelen.

Studenten Dierverzorging en vrijwilligers zonder specifieke dierenopleiding krijgen hierop 50% korting.