Gebruiksvoorwaarden website

Gebruiksvoorwaarden van onze website

Hieronder worden de Gebruiksvoorwaarden beschreven voor onze Stichting Dierennood-website.

Onze Stichting Dierennood-website is een online informatiedienst over hulp aan zwerfdieren en is onderworpen aan de naleving van de onderstaande algemene voorwaarden.

U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van onze Stichting Dierennood-website en de inhoud en materialen die erin worden verstrekt.

Auteursrecht en het eventueel overnemen van gedeelten van onze website.

De volledige inhoud van onze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, inclusief internationale auteursrecht- en handelsmerkwetten. De eigenaar van de auteursrechten en / of handelsmerken zijn onze website en / of andere externe licentiegevers of gerelateerde entiteiten.

Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming gebruik te maken van alles dat op deze website vermeld is, zoals teksten, documenten, afbeeldingen, foto's, video of ander materiaal dat wordt bekeken of beluisterd via onze website of via e-mail.

U mag in overleg met ons delen van het materiaal uit de verschillende gedeelten van de website alleen voor uw eigen niet-commerciële gebruik afdrukken en downloaden, mits de inhoud niet wordt veranderd en onze stichting als bron wordt vermeld.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Onze Stichting Dierennood-website doet geen uitspraken over de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de inhoud of over de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van onze website of de inhoud ervan. Gebruik van onze website en de inhoud is op eigen risico. Wijzigingen worden periodiek aangebracht op onze website en kunnen op elk moment worden gemaakt.

Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst wordt behandeld alsof ze is uitgevoerd, van kracht is geworden en wordt uitgevoerd in de Nederlandse Staat. Dienovereenkomstig zal het worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving in termen van die van toepassing op overeenkomsten, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn voorbehouden aan Stichting Dierennood.

Vragen en/of opmerkingen

Vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website, of als u ons om een ​​andere reden wilt benaderen, kan geschieden via de contactgegevens vermeld op onze website: https://dierennood.nl
Nieuwe artikelen in ons winkeltje!

winkel bannertje

Maandelijkse nieuwsbrief.