Totale resultaten tot 1 dec. ’17

0
Totaal donatiebedrag
0
Voltooide sterilisaties
0
Aantal website bezoekers

Help ons zwerfdieren helpen.
Doe je kerstaankopen bij BOL.COM.
Voor jou een kleine moeite en wij krijgen provisie.

Kleine Hulpactie 30
Mishandelde ezels helpen in Spanje.

Marleen Verhoef is een van de zeer weinige dierenvrienden in Spanje die achtergelaten en vaak daarvoor mishandelde ezels opvangt in haar eigen opvangcentrum.

Kleine Hulpactie 31
Dodingstation in ijzige koude

Verontwaardiging. Dat was de eerste emotie toen we over deze situatie vernamen. Maar ook verdriet en we werden gewoon erg kwaad. Heel kwaad!

Kalender te koop

Steun de katten op Skiathos met deze kalender.

De 2018 Skiathos Cat Welfare Association kalender staat vol met mooie foto ‘s van katten en heeft genoeg ruimte om notities te schrijven. Kost € 17,00, inclusief verzendkosten.
Bestel via deze link: https://www.freewebstore.org/skiathos-cat-welfare-gift-shop/2018_Skiathos_Cat_Welfare_Calendar/p3175327_17794705.aspx  Geen paypal? Mail dan Evelyne in het Nederlands: skiathoscatgiftshop@hotmail.com

Heel veel dank!

Resultaten hulpactie 94 | Sterilisaties in Dahab – Egypte

Het ziet er nu nog rommelig en verlaten uit, maar als we hier straks klaar zijn, komt hier de allereerste veilige opvang voor gewonde straatdieren en vaste plek voor de sterilisatieprojecten in Dahab. Dankzij de hulp van Stichting Dierennood en hun trouwe gevers van de september maandactie.

Heel veel dank!

3 asielen in Portugal bedanken ons voor de steun!

Wij vroegen jullie hulp om asielen in Portugal te ondersteunen die heel veel dieren moesten verzorgen tijdens en na de immense branden daar. Jullie doneerden ruim en nu ontvingen wij daarvoor dankbetuigingen van de 3 asielen. Ook voor de medische spullen via onze Valentina van Dijk.

Steun ons!

Zó werken wij!

Doordat de overheadkosten door onze bestuursleden privé betaald worden, gaat echt 100% van iedere donatie alleen naar de dieren!
Met het vermelden van alle donateurs en bedragen zijn wij een van de meest transparante dieren-stichtingen in Nederland en België.
Wij werken uitsluitend met echte vrijwilligers en hebben geen kosten aan salarissen, auto\'s, kantoren of overbodige franje.
Bij ons kan je precies aangeven wat we met je donatie mogen gaan doen. Keuze uit meer dan 100 concrete projecten. Je geld gaat bij ons dus niet op een grote hoop.
Onze 2% overheadkosten zijn een van de laagste in Nederland en België. Het gemiddelde bij stichtingen is 28%.
Wij garanderen dat je donatie besteed wordt aan juist die dieren die dit het meeste nodig hebben. Nederland kent gelukkig geen zwerfhonden...

Vrijwilligerswerk

Wil je dieren komen helpen in een buitenlands asiel?

Wij hebben veel betrouwbare adressen van asielen met honden en katten waar jouw hulp erg gewaardeerd zou worden. Heel leuk en geeft veel voldoening!

Provisie voor ons!

Met enkele druppels is je hond weer snel teek- en vlovrij.

Wij hebben dit product eerst zelf op onze honden getest en inderdaad biedt het een goede bescherming tegen teken, vlooien en luizen. Daarnaast helpt deze olie ook tegen jeuk door een allergische reactie op grassen, pollen en mijt. Provisie voor Stichting Dierennood !

Kom ook bij de VIP Club!

Wil je als dierenvriend juist die dieren helpen, die hulp het hardste nodig hebben? Steun hen dan door lid te worden van onze Dierennood VIP Club.

Neem ons op in je testament.

Als je als dierenvriend ook na overlijden dieren wil blijven helpen kan een organisatie die zorgt voor dierenhulp worden opgenomen in uw testament. https://nalatenvoordieren.nl biedt unieke mogelijkheden

Waarom heeft deze website geen CBF keurmerk?

Het feit dat wij geen CBF Keurmerk hebben, is een bewuste keuze van onze stichting. We hebben ons goed in het CBF-keurmerk verdiept en geconcludeerd dat het voor ons te weinig toegevoegde waarde heeft.
dieren nood helpen

Geef iets origineels als kerstcadeau.
Geef een donatiecertificaat.