Jaarverslag 2016

Jaarverslag en beleidsplan Stichting Dierennood 2016

Inhoudsopgave

 • Doel van de stichting.
 • Hoofdlijnen van ons beleidsplan.
 • Bestuur en beloningsbeleid.
 • Verslag van onze activiteiten.
 • Financieel overzicht.
 • Wat is er bereikt in 2016 en nieuwe plannen.

Doel van de stichting

Stichting Dierennood werd in 2009 opgericht om (zwerf)dieren in hun eigen omgeving in diverse landen te kunnen helpen.

Onze doelen zijn enerzijds het mogelijk maken van daadwerkelijke hulp voor gewonde en mishandelde dieren. Maar anderzijds ook het verlenen van structurele hulp voor de langere termijn, met name sterilisatie- en educatieprojecten.

Hoofdlijnen beleidsplan Stichting Dierennood

1. Dieren-in-nood hulp bieden

Iedere maand wordt er een hulpproject geselecteerd, waar dan voor gedoneerd kan worden. Deze zgn. Hulpactie-van-de-Maand staat centraal in de berichtgeving op onze website www.dierennood.nl maar ook in onze social media platformen van Facebook, Twitter en Pinterest. Bovendien wordt dit actuele project omschreven in de maandelijkse nieuwsbrief naar ca. 7.000 dierenvrienden.

Twee van onze vrijwilligers zijn aangesteld voor de project-research. Zij controleren een aangemeld project heel grondig op Google, of er geen negatieve ervaringen in het verleden mee waren en of de desbetreffende persoon of personen als betrouwbaar en echt diervriendelijk bekend staan.

Het helpen van dieren-in-nood door vrijwilligers in diverse landen is een van de hoofddoelen van onze stichting.

2. Het stimuleren van sterilisaties

Via de website www.dierenstages.nl worden er jaarlijks ca. 200 studenten Diergeneeskunde van de universiteiten van Utrecht en Gent (België) mogelijkheden aangeboden om in ca. 25 asiel-klinieken in ca. 18 landen in Midden- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Azië honden en katten te steriliseren.

Zij voeren daarbij ook andere operaties uit bij de tijdelijk gevangen zwerfdieren, zoals oogoperaties, infecties, huidproblemen, e.d. Als het financieel mogelijk is, worden de dieren voordat zij teruggezet worden ook gevaccineerd, ontwormd en behandeld tegen teken.

Ook melden zich steeds meer afgestudeerde dierenartsen, om een of meerdere weken in een asiel of bij een dierenproject extra praktische ervaring en/of welzijnswerk voor dieren te willen gaan doen.

3. Het mogelijk maken van educatie op scholen over dierenwelzijn.

Buitenlandse asielen worden door ons gestimuleerd om voorlichting te geven over dierenwelzijn. Veelal zijn het hierbij vrijwilligers die basisscholen bezoeken om met eenvoudige materialen, kinderen bewust te maken dat dieren respect en goede verzorging verdienen.

Kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar hebben nog een natuurlijke liefde voor dieren. Als deze gestimuleerd en bevestigd wordt, vormen zij wellicht een nieuwe generatie, die wèl respectvol met dieren omgaat . Zij doorbreken daarbij vaak een eeuwenoude traditie waarbij zwerfdieren mishandeld en misbruikt worden.

Wij zijn momenteel (feb. 2017) actief bezig met het samenstellen van een 32 pag. boekje dat eerst in Portugal zal worden uitgetest op een basisschool, met bereidwillige medewerking van de locale school-directeur. Ook zullen hierbij de ouders worden betrokken, zodat het enthousiasme van de kinderen niet gefrustreerd wordt als een kind hiermee thuiskomt.

Wij hebben al contacten met meerdere asielen in diverse landen, die zich bereid hebben verklaard om hieraan mee te werken.

Het opzetten en uitwerken van educatie-projecten over respect voor dieren is de derde pijler onder onze stichting.

4. Adopties van katten uit het buitenland.

In 2012 zijn wij gestart met het bemiddelen van buitenlandse asielkatten om deze vervolgens daadwerkelijk naar Nederland te brengen en te overhandigen aan hun adoptanten. Dit doen wij overigens alleen voor katten, omdat dit – in tegenstelling tot honden – vrijwel niet door andere Nederlandse stichtingen wordt gedaan.

In de afgelopen jaren hebben wij op deze wijze enkele honderden katten uit vaak erbarmelijke situaties kunnen redden en naar ons land gehaald en kunnen overhandigen aan streng geselecteerde adoptanten.

Omdat wij echter steeds meer ons wilden toeleggen op de concrete hulpprojecten, hebben wij als bestuur besloten dat wij deze adopties wilden gaan afbouwen. Daar kwam bij dat een van onze bestuursleden, mevr. Loes de Vries, ook nauw betrokken is bij een andere dierenorganisatie namelijk de stichting ‘Little Tigers’ die zich gespecialiseerd heeft in de adopties van buitenlandse katten.

Met ingang van 1 december 2016 zijn al onze adoptieactiviteiten naar hen overgegaan. Wij blijven op onze website de mogelijkheden benoemen, maar verwijzen dan naar deze genoemde organisatie.

Het adopteren van katten uit andere landen wordt nu door stichting Little Tigers gedaan.

5. Adopties-op-afstand

Bij adopties-op-afstand bieden wij de mogelijkheid om een geselecteerd aantal dieren in enkele buitenlandse asielen op afstand te adopteren. Dit zijn meestal dieren die om medische redenen (Aids, leukemie) of door hun niet-sociale gedrag niet voor een normale adoptie in aanmerking komen.

Eerst ging dit bij ons alleen om honden en katten, maar sinds 2015 hebben wij onze activiteiten hiervoor verbreed, met zwerfpaarden (t.b.v. Stichting Paard-in-Nood Spanje van Laura Hoitsema)

Het aantal adopties op afstand in 2016 was in totaal 52, verdeeld over 28 voor de katten van het asiel El Gato Andaluz in Zuid-Spanje, 17 voor de honden in het asiel Nis in Servië, via Stichting Straydogs in België, 2 voor de honden van Gerbien Fricke op Lesbos en 4 voor de honden van Daniela in Macedonië. Afgelopen jaar kwam daar ook een adoptie voor het paard Ginger in Spanje bij.

De meeste van onze adopties-op-afstand betreffen de honden die leven in het grote asiel van Jelena in Nis / Servië. .

6. Bemiddelen van dierenartsen, studenten en dierenvrijwilligers

Voor dierenartsen en studenten Diergeneeskunde van de universiteiten van Utrecht en Gent, alsmede voor studenten Dierverzorging van diverse MBO-scholen in Nederland, hebben wij een aparte website samengesteld: www.dierenstages.nl Bovendien hebben wij nog een aparte website voor dierenvrienden zonder specifieke opleiding, die graag een aantal weken willen helpen in een buitenlands asiel. Zij kunnen dat doen via de website www.dierenvrijwilligers.nl

Er wordt dan gezorgd voor goedkope of zelfs gratis accommodatie en goede begeleiding bij het helpen van de asieldieren in asielen en asiel-klinieken.

Voor de vrijwilligers, anders dan de studenten, is geen speciale opleiding nodig, maar natuurlijk wel enige ervaring in het verzorgen van honden en/of katten. Meestal wordt er een minimum van 2 of zelfs 3 weken aangehouden, omdat in de eerste week de vrijwilliger nog veel moet leren en daar moet tijd worden geïnvesteerd, die er pas weer uit kan komen bij een verblijf van enkele weken.

De studenten kunnen hetgeen zij geleerd hebben tijdens hun studie bij de door ons geselecteerde asielen in de praktijk toepassen. Vooral de dierenartsen en studenten Diergeneeskunde kunnen veel nuttig werk doen in de vorm van het steriliseren van tientallen zwerfdieren. In 2016 kwam daardoor het aantal sterilisaties als gevolg van de activiteiten van deze vrijwilligers uit boven de 7.000.

Dat dit in de toekomst vele tienduizenden ellendige dierenlevens minder op straat betekent, is een belangrijk onderdeel van de doelstellingen van onze stichting.

Van alle Nederlandse dierenorganisaties, was onze stichting met meer dan 7.000 buitenlandse sterilisaties daarmee koploper.

Het bestuur en andere vrijwilligers

Het bestuur van onze stichting Dierennood bestaat uit drie bestuursleden:

 • Sylvia Schets – Voorzitter (Algemeen beleid)
 • Hanno Berger – Secretaris en penningmeester (Webmaster en 1e aanspreekpunt)
 • Mr. Loes de Vries – Bestuurslid (Kattenadopties en moderator Twitter)

Speciale adviseurs:

 • Inez van den Brande – Dierenarts en adviseur Asiel Projecten
 • Wilma Schwankhaus – Notaris en adviseur Juridische Zaken

Overige vrijwilligers:

 • Ria Alonso – Hulpprojecten Research
 • Yvonne Bierman – Adviseur Speciale Projecten
 • Mario en Marleen Bos – Samenstelling publicaties
 • Myriam Bosma – Collectes en verkoop brocante-markten
 • Valentina van Dijk – Hulpprojecten Research
 • Michele Duquesnoy – Grafische vormgeving
 • Gamisa en Senna Eaisaouiyen – Collectes en contacten ziekenhuizen
 • Ineke Franssen – Adopties-op-afstand
 • Corrie Harland – Adviseur Projecten Verre Oosten
 • Ciska de Hilster – Moderator Facebook
 • Gaby Huson – Contacten winkels en scholen
 • Gré Korf – Speciale projecten
 • Harold Lak – Webmaster
 • Quint Meijer – Boekhouding
 • Erna van der Ploeg – Adviseur media-blogs
 • Lucie Siebenheller – Adviseur educatie
 • Doenja Snijder – Contacten dierenartsen
 • Freek Sopa – Adviseur Facebook
 • Ulrike Waldschmidt – Moderator Twitter
 • Jolanda Wiekeraad – Contact winkels
 • Anita Willemse – Moderator Pinterest and Twitter
 • Maureen Wijland – Contacten winkels
Beloningsbeleid

De bestuursleden, speciale adviseurs en/of vrijwilligers van Stichting Dierennood ontvangen geen enkele financiële vergoeding. Dit is een belangrijk onderdeel van de doelstellingen van onze stichting.

Met de donaties voor het hulpproject in Bacau, konden gelukkig 15 grote hokken worden gebouwd, waardoor tientallen honden weer onderdak hebben.

Verslag activiteiten in 2016

In het boekjaar 2016 waren er 12 reguliere maandelijkse hulpacties, 1 extra hulpactie, alsmede 14 Kleine Projecten:
(met de opbrengsten, afgerond op hele euro’s)

nr. 71 - jan16 – Krasi: Leven in een bouwval met 80 honden en katten - € 3.915
nr. 72 - feb16 – 2.500 honden op een kale vlakte in Bacau in Roemenië - € 7.162
nr. 73 - mrt16 – Eerste dierenambulance in Spanje - € 2.500
nr. 74 - apr16 - Veel honden in een verlaten dierentuin - € 2.262
nr. 75 - mei16 – Honden in een donkere stal zonder buitenlucht - € 2.855
nr. 76 - jun16 – Sterilisaties op de Kaapverdische Eilanden - € 2.055
nr. 77 - Extra hulpactie – Hulp voor honderden geredde honden op het Yulin-festival - € 3.955
nr. 78 - jul16 – Gabriela redt honden uit dodingsstation in Odai - € 3.438
nr. 79 – aug16 – Remi Moldova steriliseert in Moldavië - € 2.835
nr. 80 - sep16 – Malika redt veel honden en katten in Nepal - € 3.115
nr. 81 – okt16 – Nieuwe hokken en hekken in Bosnië - € 2.881
nr. 82 - nov16 – Hulp en sterilisaties in Guatemala - € 2.121
nr. 83 - dec16 – Voer voor de honden in het oorlogsgebied in Oekraïne - € 2.823
Klein Project nr. 5 – Tsvetelina redt zwerfdieren in Bulgarije - € 537,-
Klein Project nr. 6 – Lucia helpt veel straathonden in Constanta / Roemenië - € 755
Klein Project nr. 7 – Op Corfu doet Marjorie geweldig werk voor de honden - € 829
Klein Project nr. 8 – Ana Belen zorgt voor 4 grote kattenkolonies in Spanje - € 765
Klein Project nr. 9 – In Macedonië redt Silvija veel gewonde honden - € 825
Klein Project nr. 10 – Angelcats in Macedonië - € 690
Klein Project nr. 11 – Ayman in Alexandrië / Egypte redt zwerfkatten - € 1.480
Klein Project nr. 12 – Straatdieren helpen in Ploiesti - € 1.360
Klein Project nr. 13 – Karin Heintz verzorgt 50 getraumatiseerde katten in Turkije - € 1.065
Klein Project nr. 14 – Deuren gaan dicht in asiel Kosovo - € 1.055
Klein Project nr. 15 – Violetta redt honderden zwerfkatten in Indonesië - € 1.033
Klein Project nr. 16 – Georgiana is een reddende engel in Roemenië – € 1.256

In het oorlogsgebied van Donetsk/Oekraïne werd er voor tientallen honden hoognodig voer gezorgd.
Financiën

Het boekjaar 2016 is een uitstekend jaar gebleken voor onze stichting. De totale inkomsten bedroegen € 189.035 en dat is 81% meer dan het jaar daarvoor. Terwijl de overheadkosten procentueel zelfs nog verder verlaagd konden worden t.o.v. 2015.

Deze inkomsten in 2016 van € 189.035 bestaan afgerond uit 95% vaste en periodieke donaties voor de hulpacties, 3,5% adopties-op-afstand, 0,5% adopties, 0,5% website-verkopen en 0,5% opbrengsten statiegelden.

De totale uitgaven bedroegen in deze periode in totaal € 197.053 waarvan € 185.998 (= 95%) werd afgedragen voor hulpprojecten, sterilisatie-projecten en naar asielen t.b.v. adopties-op-afstand en gewone adopties van katten en enkele honden.

De overheadkosten bedroegen in 2016 € 2.258 waarvan 39% bankkosten, 29% voor verkoopkosten (drukwerk, etc.), 20% internetkosten en 12% algemene kosten (porti, etc.). Er werden geen salarissen uitbetaald, geen reiskosten gedeclareerd en ook geen huisvestigingskosten gemaakt.

Het genoemde bedrag van € 2.258 aan overheadkosten is minder dan 2% van de inkomsten, hetgeen als extreem laag kon worden gezien. De CBF-norm voor stichtingen is immers maximaal 25%. Het financiële overzicht 2016 is op onze website gepubliceerd.

Wat is er bereikt en wat zijn de verdere plannen?

Stand van zaken per eind 2016:

1. Internationale website en een mobiele versie
Om de donaties verder te kunnen verhogen, is er een vertaalmodule geïnstalleerd op onze website. Hiervan wordt al regelmatig gebruik van gemaakt en internet-overzichten laten zien, dat al meer dan 10% van de bezoekers onze website in een andere taal lezen. De internationale domeinnaam die wij al gedeponeerd hebben is: www.animalsindistress.org hetgeen de letterlijke vertaling van ‘dierennood’ is. Wij gaan bewust de extentie .org gebruiken om ons non-commerciële karakter te benadrukken.
IS GEREALISEERD (Maar moet nog geactiveerd worden)

Ook is onze gehele website zgn. ‘responsive’. Hetgeen wil zeggen dat deze op iedere media-drager, incl. smartphones kan worden ontvangen. IS GEREALISEERD

2. Uitbreiding naamsbekendheid
Om verdere naamsbekendheid te verkrijgen is extra drukwerk geproduceerd. NOG MEE BEZIG (Stickers en herdruk folder zijn al gedrukt)

3. Verdere professionalisering van selectie en checken van hulpproject-aanvragen.
Kijken naar mogelijkheden om nog betrouwbaarder en efficiënter de vele hulpvragen te kunnen beoordelen en selecteren. IS GEREALISEERD (Ria Alonso en Valentina van Dijk zijn onze vrijwilligsters die full-time voor onze stichting alle projecten checken en de internationale contacten onderhouden)

4. Uitbreiding Sociale Media platforms.
Naast Facebook, ook kijken naar alternatieven. IS GEREALISEERD (Wij zijn nu ook zichtbaar op Pinterest, naast Facebook en Twitter. Anders platforms worden nog bekeken.)

5. Inzamelen overtollige medische middelen t.b.v. buitenlandse asielklinieken.
Wij hebben gemerkt dat er regelmatig nog bruikbare medische middelen, zoals hechtmaterialen, verbandmiddelen bij dierenarts-praktijken weggegooid worden, die nog zeer nuttig gebruikt kunnen worden in asiel-klinieken waar wij mee samenwerken in diverse landen. Wij bemiddelen via onze andere website www.dierenstages.nl Nederlandse en Belgische dierenartsen en studenten Diergeneeskunde en deze zouden deze middelen mee kunnen nemen. Hierdoor verkrijgt de dierenarts die dit eventueel ter beschikking zou willen stellen, de garantie dat dit niet in verkeerde handen terecht komt NOG MEE BEZIG Hiervoor worden momenteel alle dierenartsen in ons land benaderd per email met dit verzoek en de inzameling vindt plaats bij de Universiteit Utrecht, waar de studentenvereniging DIO van de faculteit Diergeneeskunde met ons samenwerkt.)

6. Meer publicaties in dieren gerelateerde tijdschriften NOG MEE BEZIG Ingrid Franssen is onze vrijwilligster die momenteel bezig is om hiervoor enkele artikelen te gaan schrijven. Dit zal vervolgens aan diverse geselecteerde tijdschriften en kranten worden aangeboden.

7. Meer bekendheid voor onze unieke mogelijkheden bij opname in een testament.
De mogelijkheden die individuele dierenvrienden bij ons kunnen opgeven, als men onze stichting als begunstigde wil opnemen in een testament, zijn vrijwel onbeperkt. Men kan precies aangeven, waar het eventuele legaat voor besteed moet worden. Bijv. voor sterilisaties van ezels op Kreta, of voor opvang van gewonde zwerfdieren in een bepaalde regio in Spanje of voor educatie over dierenwelzijn op Bonaire, enz. IS GEREALISEERD (Alle notarissen in ons land hebben via het tijdschrift het Notariaat Magazine een speciale folder van ons ontvangen waarin deze mogelijkheden uitgebreid in staan omschreven. Hiervoor zijn bovendien diverse pagina-grootte advertenties in diverse tijdschriften vooral gericht op 60+ leeftijd gepubliceerd.)

8. Onder de aandacht brengen van hulpprojecten voor het bedrijfsleven en Sociale Clubs.
Wij hebben het voornemen om gehele projecten te laten adopteren door bedrijven of Sociale Clubs zoals Lion’s Clubs, Ronde Tafel, Rotary, e.d.
NOG MEE BEZIG

9. Verbreding van onze activiteiten.
Om uitbreiding van onze activiteiten mogelijk te maken, is uitbreiding van ons team van vrijwilligers wenselijk. Hierdoor kunnen bepaalde taken nog beter en gespecialiseerder worden uitgevoerd.
IS GEREALISEERD (Aantal vrijwilligers in ons team is inmiddels toegenomen naar 30)

10. Meerdere hulpprojecten tegelijkertijd
Omdat de wachtlijst met aanvragen steeds langer werd en velen daarvan door de kleinschaligheid al geholpen kunnen worden met enkele honderden euro’s, is het efficiënter om naast onze bekende Hulpacties-van-de-Maand ook enkele kleinere projecten op onze website erbij te zetten.

IS GEREALISEERD
(Inmiddels werken wij ook met Kleine Projecten, die naast de reguliere Hulpacties-van-de-Maand ook succesvol blijken te zijn)

11. Uitbreiding aantal periodieke donateurs.
Om meer mogelijkheden te hebben om snel te kunnen handelen in bepaalde nood-situaties, waarbij direct financiële middelen wenselijk zijn, zou het goed zijn als het aantal doorlopende donaties verder uitgebreid kan worden.
NOG MEE BEZIG (Hiervoor is op onze website op de Donatie-pagina al een keuze-mogelijkheid opgenomen om doorlopend maandelijks een donatie te doen. Wij kijken nog naar mogelijkheden om dit verder onder de aandacht van dierenvrienden te brengen).

Tenslotte willen wij iedereen met ons samenwerkt namens alle dieren-in-nood heel hartelijk bedanken. Ieder jaar kunnen wij gezamenlijk heel veel bereiken voor dieren die zo weinig geluk in hun korte maar vaak heftige leven hebben.

Samen voor de zwerfdieren, ze hebben ons heel hard nodig!