Jaarverslag 2017

Jaarverslag en beleidsplan Stichting Dierennood 2017.
Alsmede begroting 2018 en 2019.

Jaarverslag 2017 foto 1
Logo stichting dierennood

Inhoudsopgave

 • Doel van de stichting.
 • Hoofdlijnen van ons beleidsplan.
 • Bestuur en beloningsbeleid.
 • Verslag van onze activiteiten.
 • Financieel overzicht.
 • Wat is er bereikt in 2017 en nieuwe plannen.
Jaarverslag 2017 - hond 2

Doel van de stichting

Stichting Dierennood werd in 2009 opgericht om (zwerf)dieren in hun eigen omgeving in diverse landen te kunnen helpen.

Onze doelen zijn enerzijds het mogelijk maken van daadwerkelijke hulp voor gewonde en mishandelde dieren. Maar anderzijds ook het verlenen van structurele hulp voor de langere termijn, met name sterilisatie- en educatieprojecten.

Hoofdlijnen beleidsplan Stichting Dierennood

1. Dieren-in-nood hulp bieden

Iedere maand wordt er een hulpproject geselecteerd, waar dan voor gedoneerd kan worden. Deze zgn. Hulpactie-van-de-Maand staat centraal in de berichtgeving op onze website www.dierennood.nl maar ook in onze social media platformen van Facebook, Twitter en Pinterest. Bovendien wordt dit actuele project omschreven in de maandelijkse nieuwsbrief naar ca. 9.000 dierenvrienden.

Twee van onze vrijwilligers zijn aangesteld voor de project-research. Zij controleren een aangemeld verzoek voor een hulpproject heel grondig op Google en vooral met de tijdlijn van Facebook, of er geen negatieve ervaringen in het verleden te vinden zijn en of de desbetreffende organisatie of persoon/personen als betrouwbaar en echt diervriendelijk bekend staan. Als dit positief is, gaan wij verder met de rechtstreekse contacten om met vele vragen en antwoorden een goed totaal beeld te kunnen verkrijgen.

Jaarverslag 2017 vrouw met hond

Het helpen van dieren-in-nood door vrijwilligers in diverse landen is een van de hoofddoelen van onze stichting.

2. Het stimuleren van sterilisaties

Via de website www.dierenstages.nl worden er jaarlijks ca. 200 studenten Diergeneeskunde van de universiteiten van Utrecht en Gent (België) mogelijkheden aangeboden om in ca. 20 asiel-klinieken in ca. 15 landen in Midden- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Azië honden en katten te steriliseren.

In 2017 hebben wij een nieuwe website opgezet, waarbij in diverse talen studenten Diergeneeskunde uit diverse landen, zoals Duitsland, Polen, Tsjechië en Spanje via onze stichting op vrijwillige basis en voor eigen kosten in bovengenoemde asielen extra sterilisaties kunnen gaan uitvoeren. Kijk op www.vetstudents.eu

Zij voeren daarbij ook andere operaties uit bij de tijdelijk gevangen zwerfdieren, zoals oogoperaties, infecties, huidproblemen, e.d. Als het financieel mogelijk is, worden de dieren voordat zij teruggezet worden ook gevaccineerd, ontwormd en behandeld tegen teken.

Wij doneren als stichting regelmatig voor dergelijke asielklinieken om zoveel mogelijk van dergelijke operaties mogelijk te maken. Dit wordt in ons financieel overzicht aangeduid als ‘Speciale Projecten’.

Ook melden zich steeds meer afgestudeerde dierenartsen, om een of meerdere weken in een asiel of bij een dierenproject extra praktische ervaring op te doen en/of welzijnswerk voor dieren te gaan doen.

Sterillisatie foto

Het steriliseren van zoveel mogelijk zwerfdieren in diverse landen is een andere hoofddoel van onze stichting.
Jaarlijks zorgen wij voor ca. 7.500 van dergelijke extra operaties.

 

3. Het mogelijk maken van educatie op scholen over dierenwelzijn.

Buitenlandse asielen worden door ons gestimuleerd om voorlichting te geven over dierenwelzijn. Veelal zijn het hierbij vrijwilligers die basisscholen bezoeken om met eenvoudige materialen, kinderen bewust te maken dat dieren respect en goede verzorging verdienen.

Kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar hebben nog een natuurlijke liefde voor dieren. Als deze gestimuleerd en bevestigd wordt, vormen zij wellicht een nieuwe generatie, die wèl respectvol met dieren omgaat . Zij doorbreken daarbij vaak een eeuwenoude traditie waarbij zwerfdieren mishandeld en misbruikt worden.

Wij zijn momenteel (maart 2018) actief bezig met het opzetten van een internationale website, gericht op kinderen om hen op een speelse wijze te laten zien, hoe zij het beste om kunnen gaan met hun eigen huis- of erfdieren. Maar ook hen meer informatie te geven over zwerfdieren en hoe zij hen zo goed mogelijk kunnen helpen. En in ieder geval respectvol met deze dieren zouden moeten omgaan.

 

Dit worden allemaal dierenvrienden voor het leven.

Het opzetten en uitwerken van educatie-projecten over respect voor dieren is de derde pijler onder onze stichting.

4. Adopties van honden en katten uit het buitenland.

Omdat wij ons willen toeleggen op de concrete hulpprojecten, zijn wij als stichting zelf niet actief met het uit het buitenland naar ons land halen van dieren.

Dit is zeer gespecialiseerd werk, waar veel voor komt kijken, zoals controles vooraf, goed georganiseerd vervoer dat aan alle eisen moet voldoen, gastgezinnen voor de eerste opvang en ook achter opvang voor als een plaatsing helaas niet lukt.

Wij ondersteunen wel een aantal stichtingen die daar in gespecialiseerd zijn en waar wij geheel achter kunnen staan.

Voor honden werken wij samen met stichting AAI en stichting ALAS en voor katten met Skiathos Cats en met stichting Little Tigers. Deze laatste is mede opgericht door een van onze bestuursleden, mevr. Loes de Vries.

Dit worden dierenvrienden voor het leven

Het adopteren van katten uit andere landen wordt nu door stichting Little Tigers en door stichting Skiathos Welfare Cats gedaan.

5. Adopties-op-afstand

Bij adopties-op-afstand bieden wij de mogelijkheid om een geselecteerd aantal dieren in enkele buitenlandse asielen op afstand te adopteren.

Dit zijn meestal dieren die om medische redenen (Aids, leukemie) of door hun niet-sociale gedrag niet voor een normale adoptie in aanmerking komen.

Eerst ging dit bij ons alleen om honden en katten, maar sinds 2015 hebben wij onze activiteiten hiervoor verbreed, met zwerfpaarden (t.b.v. Stichting Paard-in-Nood Spanje van Laura Hoitsema)

Het aantal adopties op afstand in 2017 was in totaal 45, verdeeld over 25 voor de katten van het asiel El Gato Andaluz in Zuid-Spanje, 13 voor de honden in het asiel Nis in Servië, 1 voor de honden van Gerbien Fricke op Lesbos en 3 voor de honden van Daniela in Macedonië. En een adoptie-op-afstand voor het paard Ginger in Spanje.

 

De meeste van onze adopties-op-afstand betreffen de honden die leven in het grote asiel van Jelena in Nis / Servië. Links is onze contactpersoon Ingrid Martens in dat grote asiel op bezoek en rechts de asielhouder Jelena, die geweldig goed werk doet, met te weinig middelen. De adopties-op-afstand zijn dan een zeer welkome aanvulling.

6. Bemiddelen van dierenartsen, studenten en dierenvrijwilligers

Voor dierenartsen en studenten Diergeneeskunde van de universiteiten van Utrecht en Gent, alsmede voor studenten Dierverzorging van diverse MBO-scholen in Nederland, hebben wij een aparte website samengesteld: www.dierenstages.nl

En zoals al eerder aangegeven, hebben wij thans ook een internationale website voor studenten Diergeneeskunde uit andere landen: www.vetstudents.eu.

Bovendien hebben wij nog een aparte website voor dierenvrienden zonder specifieke opleiding, die graag een aantal weken willen helpen in een buitenlands asiel. Zij kunnen dat doen via de website www.dierenvrijwilligers.nl

Er wordt dan gezorgd voor goedkope of zelfs gratis accommodatie en goede begeleiding bij het helpen van de asieldieren in asielen en asiel-klinieken.

Voor de vrijwilligers, anders dan de studenten, is geen speciale opleiding nodig, maar natuurlijk wel enige ervaring in het verzorgen van honden en/of katten. Meestal wordt er een minimum van 2 of zelfs 3 weken aangehouden, omdat in de eerste week de vrijwilliger nog veel moet leren en daar moet tijd worden in geïnvesteerd, die er pas weer uit kan komen bij een verblijf van enkele weken.

De studenten kunnen hetgeen zij geleerd hebben tijdens hun studie bij de door ons geselecteerde asielen in de praktijk toepassen. Vooral de dierenartsen en studenten Diergeneeskunde kunnen veel nuttig werk doen in de vorm van het steriliseren van tientallen zwerfdieren. In 2017 kwam daardoor het aantal sterilisaties als gevolg van de activiteiten van deze vrijwilligers uit boven de 7.500.

Dat dit in de toekomst vele tienduizenden ellendige dierenlevens minder op straat betekent, is een belangrijk onderdeel van de doelstellingen van onze stichting.

Operatiekamer met artsen

Van alle Nederlandse dierenorganisaties, was onze stichting
met meer dan 7.500 buitenlandse sterilisaties daarmee koploper.

Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur en andere vrijwilligers

Het bestuur van onze stichting Dierennood bestaat uit vier bestuursleden:

 • Sylvia Schets – Voorzitter (Algemeen beleid)
 • Hanno Berger – Secretaris en penningmeester (Webmaster en 1e aanspreekpunt)
 • Loes de Vries – Bestuurslid (Algemene zaken)

Speciale adviseurs:

 • Inez van den Brande – Dierenarts en adviseur Asiel Projecten
 • Wilma Schwankhaus – Notaris en adviseur Juridische Zaken
 • Dos Winkel - Natuurfotograaf / voorvechter voor het beschermen flora/fauna in internationale wateren

Overige vrijwilligers:

 • Ria Alonso – Projecten research
 • Yvonne Bierman – Adviseur Speciale Projecten
 • Mario en Marleen Bos – Samenstelling publicaties
 • Myriam Bosma en vriendinnen – Collectes en verkoop brocante-markten
 • Valentina van Dijk – Hulpprojecten Research
 • Michele Duquesnoy – Grafische vormgeving
 • Gamisa en Senna Eaisaouiyen – Collectes
 • Ineke Franssen – Adopties-op-afstand
 • Jolanda Grevelink – Contact winkels
 • Corrie Harland – Adviseur Projecten Verre Oosten
 • Ciska de Hilster – Moderator Facebook
 • Gaby Huson – Contacten winkels en scholen
 • Sandra Koole - Webwinkel
 • Gré Korf – Speciale projecten
 • Harold Lak – Adviseur websites
 • Quint Meijer – Boekhouding
 • Erna van der Ploeg – Adviseur media-blogs
 • Doenja Snijder – Contacten dierenartsen
 • Freek Sopa – Adviseur Facebook
 • Marlie Timmermans – Contactpersoon Projecten Thailand
 • Ulrike Waldschmidt – Moderator Twitter
 • Anita Willemse – Moderator Pinterest and Twitter
 • Maureen Wijland – Contacten winkels

Beloningsbeleid

Zowel de bestuursleden, de speciale adviseurs en alle vrijwilligers van Stichting Dierennood ontvangen geen enkel salaris of zelfs maar een financiële vergoeding.

Bovendien worden noodzakelijke uitgaven voor bankkosten, internet en enkele advertenties ruimschoots gedekt door extra privé-donaties van onze bestuursleden. Hierdoor kunnen wij het waarmaken dat iedere donatie of legaat van onze donateurs voor 100% rechtstreeks ten goede komen aan directe hulp voor dieren-in-nood.

Sashas' honden

Met de donaties voor het hulpproject in Nis/Servië van Sasha, die meer dan 800 mishandelde dieren
heeft opgevangen, konden gelukkig extra voer en stro worden aangekocht
om de dieren door de strenge winter te helpen.

Verslag activiteiten 2017

In het boekjaar 2017 waren er 12 reguliere Hulpacties-van-de-Maand, 3 extra Hulpacties, alsmede 14 Kleine Projecten:
(met de opbrengsten, afgerond op hele euro’s)

nr. 84 – jan17 – In Galati / Roemenië liggen 1.500 honden altijd op ijskoud beton – € 4.070

nr. 85 – feb17 – Brand verwoeste het opvanghuis van Rada voor veel dieren in Bosnië – € 3.300

nr. 86 – mrt17 – In Cuba kunnen er via Carole dieren gesteriliseerd worden voor 5 euro – € 2.695

nr. 87 – apr17 – Eindelijk een 3e hands auto voor de dierenhelpers in Oekraïne – € 2.733

nr. 88 – mei17 – Liljana helpt in Albanië heel veel zwerfdieren – € 2.760

nr. 89 – jun17 – Via SEPA / Zenica worden veel dieren in Bosnië gered op straat – € 3.085

nr. 90 – jul17 – Gabi Breitner helpt veel zwerfdieren in Turkije – € 2.636

nr. 91 – aug17 – Ezelopvang in Frankrijk – € 2.990

nr. 92 – (Extra) – Brand in een asiel in Sofia / Bulgarije – € 5.860

nr. 93 – sep17 – Dalida zorgt in Bosnië voor 100 mishandelde dieren – € 2.640

nr. 94 – okt17 – In Dahab / Egypte probeert een NL stichting veel dieren te steriliseren – € 2.328

nr. 95 – (Extra) – Dieren helpen na orkaan op St. Maarten – € 941

nr. 96 – (Extra) – Vele brandwonden bij zwerfdieren na grote branden in Portugal – € 1.725

nr. 97 – nov17 – Sasha heeft meer dan 800 dieren onder zijn hoede te verzorgen – € 5.650

nr. 98 – dec17 – Gewonde zwerfdieren helpen bij Damascus in Syrië – € 5.710

Klein Project nr. 19 – Svetlana redt dieren in Kosovo – € 1.558

Klein Project nr. 20 – Vergeten asieldieren in Dorohoi / Roemenië – € 1.750

Klein Project nr. 21 – Help de helpers van Sandra Ester in Roemenië – € 2.030

Klein Project nr. 22 – Zwerfkatten steriliseren via Iris Korfer in Griekenland – € 1.645

Klein Project nr. 23 – Olga in Macedonië redt veel zwerfdieren in grote nood – € 1.520

Klein Project nr. 24 – In Bosnië is Tanya heel goed bezig met redden en steriliseren – € 1.260

Klein Project nr. 25 – 1.000 zwerfdieren zijn in nood in Servië, Zeljko helpt hen – € 1.268

Klein Project nr. 26 – Marlie Timmermans helpt Thais asiel dat geheel overstroomt is – € 3.350

Klein Project nr. 27 – Ramona redt echt kansloze dieren van de straat – € 958

Klein Project nr. 28 – Watersnood in Nepal waarbij Malika en haar asiel veel helpen – € 1.055

Klein Project nr. 29 – Anja in Griekenland helpt heel veel zwerfkatten – € 885

Klein Project nr. 30 – In Noord-Spanje heeft Marleen Verhoef een ezelopvang – € 1.403

Klein Project nr. 31 – Dodingsstation in Roemenië wordt door Sandra Ester geholpen – € 2.715

Klein Project nr. 32 – Teresa redt met haar 83 jaren nog steeds veel zwerfdieren – € 1.380

Afdracht t.b.v. adopties-op-afstand – € 5.498

Overige projecten, zoals voor sterilisaties en extra voer + medicijnen in diverse asielen – € 47.698

Tractor foto

Door donaties kon er een heel nuttige 3e hands tractor worden aangeschaft door de vrijwilligers van Shelter Friends in Oekraïne.

Financiën

Het boekjaar 2017 is wederom een goed jaar geworden voor onze stichting. De totale inkomsten bedroegen € 163.377 en dat is weliswaar wat minder dan het jaar daarvoor. Maar in 2016 hadden wij een eenmalig legaat vanuit een erfenis. Als wij die buitenbeschouwing laten is er sprake van een toename van de donaties van € 20.437 oftewel een stijging t.o.v. 2016 van 15,1%.

De overheadkosten bedroegen in totaal € 4.008, hetgeen 2,4% is van de totale inkomsten. Met extra privé-donaties van onze bestuursleden voor een aanzienlijk hoger bedrag, werden deze kosten echter ruimschoots gecompenseerd. Hierdoor kan er nog steeds de garantie worden gegeven dat iedere donatie of legaat van onze donateurs voor de volle 100% voor directe hulp aan dieren-in-nood zal worden besteed.

Deze inkomsten in 2017 van € 163.377 bestaan uit 95,3% vaste en periodieke donaties, 3,4% adopties-op-afstand, 0,9% website-verkopen en 0,4% opbrengsten statiegeld.

De totale uitgaven bedroegen in deze periode in totaal € 163.377 waarvan € 151.499 (= 92%) werd afgedragen voor hulpprojecten, sterilisatie-projecten en naar asielen t.b.v. adopties-op-afstand.

De overheadkosten van € 4.008 bestonden voor 16% uit bankkosten, 23% voor verkoopkosten (drukwerk, etc.), 5% internetkosten, 18% drukwerkkosten en 38% algemene kosten (computer, porti, etc.). Er werden geen salarissen uitbetaald, geen reiskosten gedeclareerd en ook geen huisvestigingskosten gemaakt.

Het genoemde bedrag van € 4.008 aan overheadkosten is 2,4% van de inkomsten, hetgeen als extreem laag kon worden gezien. De CBF-norm voor stichtingen is immers maximaal 25%. Terwijl het gemiddelde van stichtingen zelfs 28% bedraagt. Maar zoals al eerder aangegeven, kunnen wij door extra donaties van de bestuursleden zelf, voor iedereen de garantie geven dat 100% van iedere donatie of legaat voor iedere euro alleen naar directe hulp voor dieren-in-nood zal gaan.

Het financiële overzicht 2017 is op onze website gepubliceerd.

Begroting 2018 en 2019

Wat is er bereikt en wat zijn de verdere plannen?

Stand van zaken per eind 2017:

1. Internationale website en een mobiele versie
Om de donaties verder te kunnen verhogen, is er afgelopen jaar een extra website in de lucht gedaan: www.animalsindistress.org hetgeen de letterlijke vertaling van ‘dierennood’ is. Wij gaan bewust de extentie .org gebruiken om ons non-commerciële karakter te benadrukken. Deze website wordt nog verder uitgebreid.
Ook zijn al onze website inmiddels zgn. ‘responsive’. Hetgeen wil zeggen dat deze op iedere media-drager, incl. smartphones kan worden ontvangen.
Tevens werden er in 2017 automatische vertaalmodules op onze diverse website gezet, waardoor er nog meer internationaal internet verkeer en daardoor hogere bezoekersaantallen mogelijk zullen zijn.
IS GEREALISEERD.

2. Uitbreiding naamsbekendheid
Om verdere naamsbekendheid te verkrijgen is extra drukwerk in de vorm van 2 formaten stickers, alsmede een extra folder over de mogelijkheden voor eigenaren om na hun overlijden zonder partner, hun huisdieren door onze stichting naar een gegarandeerd diervriendelijk gezin te herplaatsen. geproduceerd. Overigens wij zijn ook al weer bezig met een herdruk van de reguliere 8 pag. folder, die uitgebreid zal gaan worden naar 12 pagina’s. Deze sticker is te verkrijgen via onze website.
NOG MEE BEZIG.

3. Verdere professionalisering van selectie en checken van hulpproject-aanvragen.
Kijken naar mogelijkheden om nog betrouwbaarder en efficiënter de vele hulpvragen te kunnen beoordelen en selecteren. Hierbij wordt er ook gewerkt aan een verdere standaardisering van alle aanvragen.
NOG MEE BEZIG

4. Uitbreiding Sociale Media platforms.
Naast Facebook, ook kijken naar alternatieven. Wij zijn nu ook zichtbaar op Pinterest, naast Facebook en Twitter. Andere platforms worden nog bekeken.
IS GEREALISEERD

5. Inzamelen overtollige medische middelen t.b.v. buitenlandse asielklinieken.
Wij hebben gemerkt dat er regelmatig nog bruikbare medische middelen, zoals hechtmaterialen, verbandmiddelen bij dierenarts-praktijken weggegooid worden, die nog zeer nuttig gebruikt kunnen worden in asiel-klinieken waar wij mee samenwerken in diverse landen. Wij bemiddelen via onze andere website www.dierenstages.nl Nederlandse en Belgische dierenartsen en studenten Diergeneeskunde en deze zouden deze middelen mee kunnen nemen. Hierdoor verkrijgt de dierenarts die dit eventueel ter beschikking zou willen stellen, de garantie dat dit niet in verkeerde handen terecht komt. Hiervoor worden momenteel alle dierenartsen in ons land benaderd per email met dit verzoek en de inzameling vindt plaats bij de Universiteit Utrecht, waar de studentenvereniging DIO van de faculteit Diergeneeskunde met ons samenwerkt.
NOG MEE BEZIG

6. Het aantal sterilisaties van (zwerf)dieren in het buitenland verder doen toenemen.
Het uitvoeren van sterilisaties van zwerfdieren is zonder meer de meest efficiënte manier om het dierenleed te doen verminderen. Gelukkig is Nederland vrijwel het enige land ter wereld zonder zwerfhonden, maar in andere landen zijn dergelijke sterilisatieprojecten nog zeer nodig. Onze stichting bemiddelt al sinds 2012 jaarlijks ca. 200 dierenartsen en studenten Diergeneeskunde van de universiteiten van Utrecht en Gent. Op eigen kosten voor vervoer en accommodatie gaan zij naar ca. 20 landen toe waar zij ieder jaar voor ca. 7.000 extra sterilisaties zorgen. Veel van de kosten voor de noodzakelijke medische middelen (Ketamine, pijnstillers, verband, instrumenten, hechtdraad) wordt door ons gesponsord. Om het aantal deelnemers verder te doen vergroten, hebben wij in 2017 een nieuwe internationale website samengesteld: www.vetstudents.eu Deze is vooral gericht op studenten Diergeneeskunde in landen als Duitsland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië en Slovenië. De belangstelling hiervoor is al redelijk te noemen en wij willen dit in 2018 verder laten uitgroeien.
NOG VERDER DOEN UITBREIDEN

7. Meer bekendheid voor onze unieke mogelijkheden bij opname in een testament.
De mogelijkheden die individuele dierenvrienden bij ons kunnen opgeven, als men onze stichting als begunstigde wil opnemen in een testament, zijn vrijwel onbeperkt. Men kan precies aangeven, waar het eventuele legaat voor besteed moet worden. Bijv. voor sterilisaties van ezels op Kreta, of voor opvang van gewonde zwerfdieren in een bepaalde regio in Spanje of voor educatie over dierenwelzijn op Bonaire, enz.  Hiervoor zijn in 2017 verdere aanvullende advertenties geplaatst in diverse tijdschriften. Ook in 2018 zal dit verder actief onder de aandacht worden gebracht.
IS GEREALISEERD

8. Onder de aandacht brengen van hulpprojecten voor het bedrijfsleven en Sociale Clubs.
Wij hebben het voornemen om gehele projecten te laten adopteren door bedrijven of Sociale Clubs zoals Lion’s Clubs, Ronde Tafel, Rotary, e.d.
NOG MEE BEZIG

9. Verbreding van onze activiteiten.
Om uitbreiding van onze activiteiten mogelijk te maken, is uitbreiding van ons team van vrijwilligers wenselijk. Hierdoor kunnen bepaalde taken nog beter en gespecialiseerder worden uitgevoerd. Aantal vrijwilligers in ons team is inmiddels toegenomen naar ca. 35.
IS GEREALISEERD

10. Meerdere hulpprojecten tegelijkertijd
Omdat de wachtlijst met aanvragen steeds langer werd en velen daarvan door de kleinschaligheid al geholpen kunnen worden met enkele honderden euro’s, is het efficiënter om naast onze bekende Hulpacties-van-de-Maand ook enkele kleinere projecten op onze website erbij te zetten.
IS GEREALISEERD

11. Uitbreiding aantal periodieke donateurs.
Om meer mogelijkheden te hebben om snel te kunnen handelen in bepaalde nood-situaties, waarbij direct financiële middelen wenselijk zijn, zou het goed zijn als het aantal doorlopende donaties verder uitgebreid kan worden. Hiervoor is op onze website op de Donatie-pagina al een keuze-mogelijkheid opgenomen om doorlopend maandelijks een donatie te doen. Ook zijn wij bezig om de mogelijkheid uit te werken, waarbij periodieke donaties eenvoudig kunnen worden opgegeven via onze website. Onze bestaande relaties, die al regelmatig onze nieuwsbrief ontvangen, zullen uiteindelijk allen gebeld gaan worden, om te vragen of wij deze mogen blijven versturen (is wettelijk verplicht) en daarbij zal dan tevens op deze nieuwe mogelijkheid om doorlopend te kunnen doneren. Dit is op veler verzoek om het doorlopend met een vast bedrag per maand gemakkelijker te maken.
NOG MEE BEZIG

Tenslotte willen wij iedereen die ons werk ondersteunt, namens alle dieren-in-nood die daardoor kunnen worden geholpen, heel hartelijk bedanken.

Ieder jaar kunnen wij gezamenlijk heel veel bereiken voor deze dieren die zo weinig geluk in hun korte maar vaak heftige leven hebben.

Laten wij deze hulp steeds verder proberen uit te breiden. Ze hebben ons heel hard nodig!